31 Mart 2015

Türkiye'nin Yönetim Biçimi Nedir?

PLATON VE REJİM TÜRLERİ

Rejim TürüTürkiye Cumhuriyeti, demokratik bir ülkedir. Ancak; özünde mi, görüntüde mi demokrasi olduğu çoğu kez tartışma konusu edilmektedir. Mevcut demokrasimizin eksiklikleri var mıdır, yoksa başka rejim türlerine dönüşme tehlikesi içinde midir gibi konular, her ne kadar siyaset bilimcilerinin işi olsa da, seçimlere az bir zaman kala, oylarıyla ülke rotasını belirleme gücü olan her seçmenin, kendisine bu soruları sormaya hakkı olduğu kanısındayım. Platon'un belirlediği rejim türleri ve bu rejim türlerinin hangi tavırlar sonucu bozulmaya uğradığı konusundaki fikirlerine bakarak, isterseniz; ülkemizin yönetim biçiminin adını siz koyun. 

25 Mart 2015

Platon'un Filozof Kralı

Platon ve Devlet

platon devletSağlımız için en iyi doktorları, evlerimiz için en iyi mimarları, haklarımız için en iyi avukatları seçmeye çabalayan bizler; söz konusu ülke yönetimi olduğunda; karizmatik duruşu, ideolojik bakış açısı, hitabet biçimine aldanıp; yönetim erki, etkinliği, yetkinliği olup olmadığını göz ardı ederek, yanlış kişi ya da kişileri tercih edebiliyoruz. Devlet idare etmek, diğer mesleki çabalardan çok daha kolaymışçasına. 

Platon “Ya Krallar Filozof, ya Filozoflar Kral olmalı” derken, muhtemelen devlet idaresinin bilge kişilerin ellerinde, akli esaslar doğrultusunda yürütülmesini kast etmişti. Üstelik insanın mutluluğu ile sitenin mutluluğunun birbirine bağlı olduğunu düşünen filozofa göre, mutsuzluğumuzun nedeni, yanlış tercihlerimiz olabilir mi ?

21 Mart 2015

Budizm Nasıl Doğdu?

Siddartha Gautama (Buddha)

BudizmBirçok kişi "Buda kimdir?" diye sormadan önce, "Budizm nedir?" diye soruyor. Oysa ki Budizm; Buda'nın öğrettiği her şeyi ifade etmek amacıyla, Buda'nın yaşamından yüzyıllar sonra türetilmiş bir kelimedir. Bu yüzden insanlar "Budizm nedir?" diye sormak yerine, "Buda kimdir ve ne öğretmiştir?" diye sorsalar çok daha net cevaplar alabilirler.

Sanskritçe "uyanmış olan" anlamına gelen Buda kelimesi, kendini varoluşun döngüsünden kurtarmış ve arzudan arınmış kişi demektir. Bir Buda, arzunun; insanın memnuniyetsizliğinin göstergesi olduğunun farkına varmıştır. Memnuniyetsizliği tanımak, özgürlüğe giden yola açılan bir kapıya dönüşebilir. Buda da aydınlanma macerasına başlamadan önce, hayatında bu memnuniyetsizliği tecrübe etmiştir.

20 Mart 2015

Aristoteles'in Tanrı'yı Özleyen Maddesi

Aristoteles; Madde - Form İlişkisi

Madde form
Aristoteles (M.Ö.384-M.Ö.322)
"Tanrı tamamıyla immaterialdir, cizimsizdir, salt tindir, özü de maddesi de kendisi olan düşünmedir. Bu kendi kendine bakması, Tanrının öncesiz-sonrasız mutluluğudur. Tanrı hiçbir şey istemez, hiçbir şey yapmaz;evren üzerinde hareket ve edimleriyle etkide bulunmaz; evreni, onun kendisini özlemesiyle etkiler; bu varlıkta bütün olup bitenler, hep maddenin Tanrı'yı özleyişi yüzünden olur ve ancak bir özleyişin konusu olması dolayısıyla Tanrı her türlü hareketin nedenidir."

18 Mart 2015

Her Mimar, Biraz Filozof Olmalı..

Mimarlık ve Felsefe

MimarlıkMimarlık ve felsefe gibi iki ayrı disiplini birbirleriyle bağdaştırmakta güçlük çekmiş olabilirsiniz, hele ki, mesleğiniz mimarlık ise, ancak felsefeciler için durum böyle değildir. Onların, hemen her konuda söyleyecek sözleri mutlaka vardır. Milattan önceki dönemlerden itibaren, gökyüzündeki gezegenlerden, insan zihnine kadar geniş bir yelpazede düşünceler üretip, anlamaya, anlamlandırmaya çabalayan filozofların, mimarlığın ne olduğu ve nasıl olması gerektiği üzerine fikir üretmediklerini düşünmek elbette yanıltıcı olur. 

16 Mart 2015

Platon İle Mutluluğu Keşfedin...

Platon ve Ruh Öğretisi

MutlulukMutluluk nedir? Tarih boyunca çizgilerle, notalarla, kelimelerle anlatmaya çabaladığımız mutluluk nerede saklı , bir "an" da mı, bir "ömür"de mi ? İçimizde mi? Dışımızda mı? Yoksa içeriden dışarıya bakışımızda  mı? Tanımların ötesinde, salt yaşanılan mı? Mutluluk arayışıyla geçen bir ömrün son durağında, hüzünle yad edilen geçmiş anılarda mı? 
Bu soruyu Platon'a sormaya ne dersiniz? Üstelik O, mutluluğu çok uzaklarda değil, içimizde bulmuş.

12 Mart 2015

Platon ; Maddeyi İnkar Eden Adam !

Platon ve İdealar

FilozofBir tabloya bakarsınız "güzel" bulursunuz, bir manzarayı seyredersiniz "güzel" bulursunuz, bir müzik dinlersiniz "güzel" bulursunuz, endamına kapılır bir kadını "güzel" bulursunuz. Sonra birden tablo parçalanır, manzara değişir, müzik susar, kadın ölür, geriye ne kalır ? "Güzellik"; o hiç ölmez.
O halde diyor Platon, madde yalan! Bu görünür çokluğun gerisinde, görünmeyen;  zamandan ve mekandan öte bir başka alem vardır. Güzellik, adalet, iyilik her şey o alemdedir. Ve tanrı, bir sanatçı edasıyla tuvalinin başına geçip, o alemden biraz güzellik, biraz adalet, çokça iyilik alıp, yansıtmıştır bu aleme. Nasıl mı? 

7 Mart 2015

"Sen Kimsin?"; Bu Sorunun Yanıtını Bildiğinden Emin misin?

Sen Kimsin ?

"Sen Kimsin?" sorusu sık karşılaştığımız, basit görünümlü, ancak cevaplaması oldukça karmaşık yapılı bir sorudur. 
Düşünce

4 Mart 2015

Yaşamak,Haz Vermeli İnsana...

Kyrene(Kirene) Okulu; Aristippos

AristipposYaşanılacak tek bir hayat var; o halde; ön yargılar, toplumsal normlar, gelenek ve görenekler, ahlak kuralları ile bu hayatı, mengene altına alınmış halde yaşamak ne kadar anlamlı ? Üstelik zamana ve mekana göre sürekli değişen gelenekler ve ahlaki değerlerin, olması gereken hayatın sınırlarını belirlediğinden nasıl emin olabiliriz ki ? Bugün için doğru olan, yarın yanlış sayılıyor ise ya da doğrunun, yanlışın anlamı, mekanlara göre farklılaşıyor ise, hayatımızı bu kaygan kurallar üzerine inşa etmek ne kadar sağlıklı? O halde tüm bu kuralların üzerine bir çizgi çekip; Diyojen gibi sırtımızı dünyaya dönmeli miyiz, yoksa kuralları hiçe sayarken, Aristippos gibi dünyayı kucaklamalı mıyız ? 

1 Mart 2015

Diyojen ; Fıçının İçindeki Bilge...

Kynikler; Antisthenes, Diyojen

KyniklerÖzgürlük nedir? Zamanınızı istediğiniz gibi kullanabilme iradesi mi ? Sanırım bu durumda hiç birimiz yeterince özgür değiliz. En başta çoğumuz çalışmak zorundayız. Çünkü isteklerimiz var; para, mevki, kariyer, ev, araba.... İstediklerimizi elde etmek için zamanımızı, dolayısıyla özgürlüğümüzü veriyoruz. Peki özgürlüğümüzün karşılığında, mutluluğumuzu alabiliyor muyuz? Bu durumda; isteklerini, yalnızca yaşamasına yetecek düzeye indirgeyen, böylelikle zamanına hükmederek, özgürlüğünü elinde tutan Diyojen, gerçek mutluluğu bulmuş mudur acaba ?  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...